MODE3

IMG_6519
IMG_6519

Validering för Utemiljö BAS och yrkesbevis 1

Alltfler beställare ställer krav på att utförare av skötsel av utemiljöer har personal som har validerat sig för hela, eller delar av TCYK:s yrkesbevis. Många skötselföretag ser också att krav på TCYK:s kompetensintyg är ett viktigt sätt att stänga ute oseriösa aktörer.     

 

 

TCYK:s yrkesbevis är uppbyggda av moduler som beskriver de kunskaper och färdigheter som krävs för att utföra specifika arbetsuppgifter. Valideringen handlar om att visa att man klarar uppsatta krav för de moduler som ingår i respektive yrkesbevis. Utemiljö BAS omfattar 16 moduler, och yrkesbevis 1 omfattar 28 obligatoriska och 13 valbara. Beroende på förkunskaper tar det därför olika lång tid att validera sig.        

Modulsystemet gör att TCYK:s valideringar är flexibla, extremt flexibla. Varje validering går att anpassa efter individ och lokala omständigheter. Eftersom modulerna beskriver specifika krav för specifik arbetsuppgift är också varje kompetensintyg meriterande. Enskilda skötselarbetare, och skötselföretag kan styrka sin specifika kompetensprofil. Läs mer om hur det går till att validera för yrkesbevis här.     

Beställare är Arbetsförmedlingen, KROM-aktörer, kommuner och privata företag.

 

PLATS
Enligt överenskommelse. 

TID
Validering tar olika lång tid beroende på förkunskaperna hos de individder som ska validera sig.

FÖRKUNSKAPER
Inga krav på förkunskaper. 

DATUM
Enligt överenskommelse med beställare.

KOSTNAD
Offert.