MODE3

IMG_6548
IMG_6548

Rekryteringsutbildning utemiljö BAS

Mode3 samarbetar med rusta och matcha-aktörer och arbetsgivare som vill rekrytera. Rekryteringsutbildningarna är mellan 2 och 12 veckor. Deltagarna skaffar sig kompetens i att utföra specifika arbetsuppgifter. Arbetsgivare som rekryterar vet därför att de nya medarbetarna ganska direkt kan komma i produktion.     

 

Mode3:s rekryteringsutbildningar inom skötsel av utemiljöer bygger på branschorganisation Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommittés, TCYK:s instegsprogram Utemiljö BAS. Program Utemiljö BAS är modulbaserat. Varje modul beskriver de kunskaper och färdigheter som krävs för att utföra specifika arbetsuppgifter. Mode3 kan därför skapa utbildningar som svarar mot specifika arbetsgivares rekryteringsbehov, exempelvis att rekrytera medarbetare som kan utföra städning av bostadsgårdar, rensa ogräs, klippa gräs etc. På motsvarande sätt, deltagarna kan tillägna sig kunskaper och färdigheter som de vet leder till hållbart jobb.

Beställare är Arbetsförmedlingen, rusta och matcha-aktörer, kommuner och privata företag.

Läs mer om TCYK:s yrkesbevis här

 

PLATS
Enligt överenskommelse. 

TID
En uppdragsutbildningen är mellan 2 och 12 veckor lång.

FÖRKUNSKAPER
Starkt intresse för att arbeta praktiskt med skötsel. Gärna erfarenheter av liknande arbete.

DATUM
Enligt överenskommelse med beställare.

KOSTNAD
Offert.