MODE3

Bild 2023-03-21 kl. 13.55 (1)
Bild 2023-03-21 kl. 13.55 (1)

Uppdragsutbildning miljöhusvärd

Skötsel och tillsyn av miljöhus är en stor och viktig arbetsuppgift i nästan varje bostadsområde. Miljöhusvärdar skapar trivsel och trygghet i bostadsområden. De hjälper dessutom hyresgäster att skaffa sig kunskap om hur de ska hantera hushållsavfall.     

 

Mode3 anordna uppdragsutbildningar för blivande miljöhusvärdar i samarbete med Sobona. Utbildningarna bygger på Sobonas modulbaserade instegsprogram Fastighet bas. Deltagarna tillägnar sig grundläggande kunskaper och färdigheter för skötsel av miljöhus, tillsyn av trapphus, tvättstugor och cykelförråd samt service i möte med andra människor.

Beställare är Arbetsförmedlingen, KROM-aktörer, kommuner och privata företag.

 

 

PLATS
Enligt överenskommelse. 

TID
En uppdragsutbildningen är i regel mellan 2 och 12 veckor lång.

FÖRKUNSKAPER
Intresse för skötsel och människor. Annars inga förkunskaper.

DATUM
Enligt överenskommelse med beställare.

KOSTNAD
Offert.