MODE3

Textil design 2, 200 p

Ett av delmålen i FN:s hållbarhetsmål är delmål 12.5, Minska mängden avfall markant. Genom att förebygga ökat avfall och minskad avfallsmängd följer energieffektivitet, minskade giftutsläpp i miljön och minskad hantering av farliga ämnen.  

 

Textil design 2 är en fortsättningskurs på Textil design 1. Inriktningen är fortsatt reparationssömnad. Det centrala innehållet i Skolverkets kurser i textilt hantverk är i stort sett samma. För varje kurs man går får man chansen att fördjupa och bredda sina kunskaper och färdigheter. Det tar tid att lära sig hantverk.
Och vi säger det igen, efter avslutad kurs har eleverna både formellt betyg och kompetensintyg gentemot branschens yrkesbevis. 

Centralt innehåll

* Material, verktyg, maskiner och tekniker för att utföra enkla arbetsuppgifter. I samband med det behandlas materialberäkning och planering av tidsåtgång.

* Produkt- och materialkunskap i samband med planering och genomförande. 

Skissteknik, ritteknik och konstruktion.

* Färg och form.

* Fackspråk för att förstå och följa instruktioner.

* Utvärdering av arbetsprocess och resultat.

* Digitala tekniker för inspiration och dokumentation, till exempel fotografering av arbetet.

* Hantering, underhåll och skötsel av maskiner och verktyg.

* Ergonomiskt, säkert och arbetsmiljömässigt arbetssätt samt hur man använder skyddsutrustning.

* Miljöhänsyn i arbetet, till exempel med återvinning och källsortering.

* Ansvarsfullt uppträdande i yrkesutövandet.

 

PLATS
NAV, Värmdövägen 120 i Nacka. 

TID
Kursstart 2023-09-11, slut 2023-11-19.
Lektioner mån – tor kl. 09-12.

FÖRKUNSKAPER
Kunskaper i svensk språket motsvarande SFI, nivå D. Starkt intresse för hantverk, mode och textilier. Annars inga förkunskaper.

DATUM
Kursen är sökbar 2023-07-16.
Sök på Nacka kommuns hemsida 
OBS! Sök kursstart 2023-09-11.

KOSTNAD
Kursen är CSN-.berättigad.