MODE3

Textilt design 1, 200 p

80 % av textilindustrins negativa klimatpåverkan sker under produktionen av kläder och andra textilier. Nyproduktion är alltså värst, skötsel, reparation och redesign är bäst. 

Textil design 1 är en fortsättningskurs som följer efter Hantverk introduktion. Inriktningen för kursen är alltså fortfarande reparationssömnad. Eleverna fortsätter att skaffa sig kunskaper och färdigheter för att jobba med reparationssömnad.
Förutom att följa centralt innehåll och kunskapskrav för Skolverkets kursplan Textil design 1 får de också chansen att möta delar av de kunskapskrav branschorganisationen TEKO ställer inom yrkesprofilen reparationssömnad. Eleverna skaffar sig på så sätt både formellt betyg meriterande för fortsatta studier och kompetensintyg som är meriterande på arbetsmarknaden om de söker jobb direkt.

 

Centralt innehåll

* Material, verktyg, maskiner och tekniker för att utföra enkla arbetsuppgifter. I samband med det behandlas materialberäkning och planering av tidsåtgång.

* Produkt- och materialkunskap i samband med planering och genomförande. 

Skissteknik, ritteknik och konstruktion.

* Färg och form.

* Fackspråk för att förstå och följa instruktioner.

* Utvärdering av arbetsprocess och resultat.

* Digitala tekniker för inspiration och dokumentation, till exempel fotografering av arbetet.

* Hantering, underhåll och skötsel av maskiner och verktyg.

* Ergonomiskt, säkert och arbetsmiljömässigt arbetssätt samt hur man använder skyddsutrustning.

* Miljöhänsyn i arbetet, till exempel med återvinning och källsortering.

* Ansvarsfullt uppträdande i yrkesutövandet.

 

PLATS
NAV, Värmdövägen 120 i Nacka. 

TID
Kursstart 2023-09-11, slut 2023-11-19.
Lektioner mån – tor kl. 09-12.

FÖRKUNSKAPER
Kunskaper i svensk språket motsvarande SFI, nivå D. Starkt intresse för hantverk, mode och textilier. Annars inga förkunskaper.

DATUM
Kursen är sökbar 2023-07-16.
Sök på Nacka kommuns hemsida 
OBS! Sök kursstart 2023-09-11.

KOSTNAD
Kursen är CSN-.berättigad.