MODE3

Skötsel av utemiljöer, 100 p

Kursen Skötsel av utemiljöer kan fungera som en snabb och intensiv introduktion till yrket skötselarbetare. Deltagarna får förutom betyg också en introduktion till branschens yrkesbevis, hur branschen säkrar yrkeskompetens.

 

Kursen Skötsel av utemiljöer, 100 p är en kort och intensiv introduktion till yrket skötselarbetare och TCYK:s yrkesbevis (TCYK står för Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté, läs mer här). Kursen kan fungera som en uppstart för att påbörja arbetet att validera sig för Utemiljö BAS eller yrkesbevis 1.

Om du känner att du vil satsa på att lära dig yrket kan du göra en plan för fortsatt kompetensutveckling. Mode3 samarbetar med TCYK och företag som vill rekrytera. Tala med arbetsgivare och undersök hur du kan förbereda dig på bästa sätt för att stå beredd när arbetsgivarna rekryterar nya medarbetare i början av nästkommande vår.   

Centralt innehåll

Biologisk grund och utemiljöns funktion

Skötselåtgärdernas biologiska påverkan på enskilda växter, gräsytor och planteringsytor samt anpassning av skötselåtgärder efter växternas biologi.

Utemiljöers funktion för olika brukargrupper och anpassning av skötselåtgärder efter funktion.


Arbetsuppgifter

Tolkning och upprättande av enkla skötselplaner innehållande beskrivning av arbetsmoment och bedömning av tidsåtgång för olika arbetsmoment.

Arbete med skötsel av gräsytor, planteringsytor, hårdgjorda ytor samt lekutrustning och parkutrustning, till exempel gräsklippning, beskärning av buskar, häckklippning, ogräsbekämpning och putsning.

Metoder för ogräsbekämpning, till exempel termisk ogräsbekämpning och marktäckning.

Hantverksmässiga skötselarbeten, till exempel putsning av rabatter, ogräsrensning och buskbeskärning.

Kvalitetskrav för utförda arbeten och bedömning av arbetsresultat.


Arbetsmiljö, säkerhetsfrågor och bestämmelser

Arbetsmiljö och säkerhet i samband med skötsel och underhållsarbete. Bedömning av olycksrisker och förebyggande åtgärder för att förhindra olyckor i arbetet.

Säkerhet vid och säkerhetskontroll av lekplatser.

Ergonomi i samband med arbete med skötsel och underhåll.

Lagar och andra bestämmelser inom området.

 

PLATS
NAV, Värmdövägen 120 i Nacka. 

TID
Kursstart 2023-09-11, slut 2023-10-15.
Lektioner mån – tor kl. 09-12.

FÖRKUNSKAPER
Kunskaper i svensk språket motsvarande SFI, nivå D. Starkt intresse för hantverk skötsel av utemiljöer. Annars inga förkunskaper.

DATUM
Kursen är sökbar 2023-07-16.
Sök på Nacka kommuns hemsida.  
OBS! Sök kursstart 2023-09-11.

KOSTNAD
Kursen är CSN-.berättigad.