MODE3

Yfi
Yfi

SFI hantverk

Nationellt centrum för svenska som andraspråk har tillsammans med anordnare av Svenska för invandrare, SFI utvecklat metoder och verktyg för yrkesintegrerad svenska för invandrare, ofta förkortat YFI. 

 

Med start hösten 2023 kommer Mode3 ha diskussioner med kommuner för att anordna yrkesintegrerad SFI i yrkessammanhangen reparationssömnad, skötsel av utemiljöer och fastighetsskötsel.

 

PLATS
Besked hösten 2023. 

TID
Tid som går att kombinera med kurser i hantverk.

FÖRKUNSKAPER
Starkt intresse för hantverk. Annars inga förkunskaper.

DATUM
Besked hösten 2023.

KOSTNAD