MODE3

OM OSS

Mode3 utbildar för skötsel, reparation, redesign och återvinning.

Mode3 utbildar för FN:s hållbarhetsmål 12.5, minska mängden avfall markant. Vi anordnar uppdragsutbildningar för offentliga och privata organisationer och yrkes VUX-utbildningar i Stockholmsregionen.

Mode3 driver också utvecklingsprojekt i samarbete med branschorganisationer, eller andra nyckelaktörer för att utveckla metoder och verktyg som påskyndar omställningen till hållbarhet.

Att både utveckla och tillämpa metoder och verktyg hjälper oss att säkra kvalitet, relevans och värde för våra utbildningar.

PLANETÄRT NÖDLÄGE

”Allt över två graders uppvärmning är sannolikt att betrakta som 

permanent skada för våra möjligheter på jorden. 

Och just nu rör vi oss längst en väg som tar oss till mellan 

3-4 grader om 80 år”, säger Johan Rockström, professor i global miljövetenskap.

”Ska vi ha en chans att klara det här måste de globala utsläppen /…/ 

halveras till 2030, för att sedan halveras igen till 2040 och sedan nå noll 2050.”

“Fönstret för att undvika de stora katastroferna är fortfarande öppet, 

men bara på glänt … Därav ett planetärt nödläge”, säger Johans Rockström.

Källa: SR, Sommar & Vinter P1, 2019

EN AV UTMANINGARNA

Medelsvensken köper 13 kilo kläder per år

och slänger 8 kilo per år, enligt Naturvårdsverket.

 

Det stora klimat-påverkan, drygt 80% sker

vid tillverkning av kläder, enligt

Mistra Future Fashion.

 

Klädindustrin släpper ut mera växthusgaser

än flyget och sjöfarten ihop, enligt

FN:s handelsorgan Unctad.

LÖSNINGAR

Köp bara kläder och textiler du vet

att du kommer använda!

 

Använd kläder och textile längre tid.

Laga, ändra och upcycla!