MODE3

AKTUELLT

KALENDER

Under hela 2023 medverkar Mode3 i Nordiska Textilakademins pilot Mikromeriter Reparationssömnad. Piloten är en del av projekt Kompetenspasset som leds av Myndigheten för Yrkeshögskolan och RISE, finansierat av Vinnova. 

8, 15, 22, 29 september 2023 testar Mode3 framtagna mikromeriter reparationssömnad tillsammans med sömnadsgrupp på Folkets Husby i Järva. 

5 oktober 2023 erfarenhetsutbyte mellan piloterna i projekt Kompetenspasset. Piloternas huvudmän är Skellefteå kommun, Handelsrådet, Sobona, Arbetsförmedlingen och Nordiska Textilakademin.

17oktober 2023, Mode3 medverkar på Avfallsdagen arrangerad av Sveriges Allmännytta.

September och oktober 2023, Mode3/NTA samarbetar med EMIN – Europeiska Migrations- och Integrationsnätet. EMIN utvecklar nationell plattform för samhällstjänster. Tillsammans skapar EMIN och NTA/Mode3 koncept för digifysisk utbildning för gårdsvärdar på bostadsföretag. Mer info kommer.