MODE3

AKTUELLT

KALENDER

Under första halvåret 2024 medverkar Mode3 i Nordiska Textilakademins pilot Mikromeriter Reparationssömnad. Piloten är en del av projekt Kompetenspasset som leds av Myndigheten för Yrkeshögskolan och RISE, finansierat av Vinnova. 

Under samma period samarbetar Mode3 med Nordiska Textilakademin och Göteborgs Stadsmission för att utveckla Sobonas branschvalidering inom avfallshantering och återvinning så att programmet också omfattar moduler för att sortera och värdera. 

Under våren 2024 fortsätter samarbetet med BIU för att finansiera pilot Digifysisk branschvalidering. Viktigt arbete för att göra branschvalidering mer tillgänglig både geografiskt och ekonomiskt.

Under våren 2024 driver Mode3 också pilot Trygghetsvärd Textil samarbete med Folkets Husby och Svenska Bostäder. Trygghetsvärd textil är en kombinationstjänst. Trygghetsvärden jobbar både med trygghetsskapande åtgärder och fastighetsnära insamling, skötsel och återbruk av textilier. 2025 kommer ny lag för separat insamling av textilier. Bostadsföretagen måste skaffa sig kompetens inom området.

Till sist, under våren 2024 driver Mode3 utvecklingsprojekt, i samarbete med Skellefteå kommun, RISE och Sobona, för att ta fram mikromeriter för att lära sig svenska språket. Arbetet bygger vidare på de erfarenheter piloterna gjort inom ramen för projekt Kompetenspasset (se längst upp). Mikromeriterna ska vara validerbara mot Skolverkets kursplan för SFI, och vara konstruerade så att de går att använda inför eller parallellt med de yrkesspecifika moduler eller mikromeriter som bransch-valideringen redan tagit fram.