MODE3

Kompetensutveckla för cirkulära jobb

Mode3 samarbetar med branschorganisationer och enskilda arbetsgivare för att kompetensutveckla för cirkulära jobb. 

Kompetensutveckla betyder allt ifrån att kartlägga och validera till att utbilda och rekrytera.

Cirkulära jobb är jobb som förlänger livet på produkter, återbrukar eller återvinner produkter eller material. 

Cirkulära jobb är jobb inom design, handel, skötsel, återbruk och återvinning. 

Utbildar för hållbar konsumtion, skötsel, återbruk och återvinning

Mode3 samarbetar med branschorganisationer och myndigheter för att säkra utbildningarnas relevans och kvalitetet.   

FN:S GLOBALA MÅL

Mode3 arbetar främst för FN Hållbarhetsmål: 

Mål 4. God utbildning för alla. 

Mål 5. Jämställdhet. 

Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. 

Mål 11. Hållbara städer och samhällen. 

Mål 12. Hållbar konsumtion och produktion.