MODE3

Kompetensutveckling för cirkulära jobb

Mode3 samarbetar med bransch- och arbetsgivar-organisationer för att möjliggör kompetensutveckling för cirkulära jobb. 

Med kompetensutveckling menar vi allt ifrån att kartlägga och validera till att utbilda och rekrytera.

Med cirkulära jobb menar vi jobb som förlänger livet på produkter, återbrukar eller återvinner material. 

Cirkulära jobb är jobb inom design, inköp, reparation, återbruk, avfallshantering etc. 

MODE3 UTBILDAR FÖR SKÖTSEL, REPARATION, REDESIGN OCH ÅTERVINNING

Vi samarbetar med branschorganisationer för att säkra utbildningarnas relevans och kvalitetet.   

FN:S GLOBALA MÅL