MODE3

OM OSS

Mode3 utbildar för FN:s hållbarhetsmål 12.5, Minska mängden avfall markant. Vi anordnar uppdragsutbildningar för offentliga och privata organisationer samt yrkes VUX-utbildningar i Stockholmsregionen.

Mode3 driver också utvecklingsprojekt i samarbete med kommuner, branschorganisationer och andra nyckelaktörer för att utveckla metoder och verktyg som påskyndar omställningen till hållbarhet.

MODE3 UTBILDAR FÖR SKÖTSEL, REPARATION, REDESIGN OCH ÅTERVINNING

Vi samarbetar med branschorganisationer för att säkra utbildningarnas relevans och kvalitetet.   

FN:S GLOBALA MÅL